Planera inför det oförutsägbara och spara!

Innehållsförteckning

Share
Tweet
Share

Oförutsägbara kostnader är den svaga punkten hos de flesta av oss. Ibland är de oundvikliga, men ofta är de ett resultat av impulsivitet. Dessa kostnader medför att bankkontot ekar tomt i slutet av månaden och enligt media rapporter är detta det största hindret när det kommer till sparande.

Störstadelen erkänner att man inte sparar eftersom man inte har råd till det – man har ingen kontroll över sin egen privatekonomi eftersom man inte planerar sina utgifter. Det intressanta är att majoriteten är väl medvetna om betydelsen av att spara. Det hela handlar om att göra vetenskap till handling.

Planera sina utgifter
Varenda verksamhet, oavsett storlek, gör en budget – antingen görs det emellanåt eller kontinuerligt som en månadsbudget. Budgeten summerar potentiella intäkter, planlägger kostnader, avsätter medel för investeringar samt för oförutsägbara kostnader. Detta ger verksamheten möjlighet att effektivt hantera sina finanser, samt som en hjälp för att hålla jämna steg med kapitalet och för att växa.

Att ha kontroll över inkommande och utgående tillgångar är en central del hos verksamheter. Man kan även se ett hushåll som ett företag, bara i en mindre skala. Genom att sätta en hushållsbudget får man möjlighet att få styr på sin privatekonomi och lägga undan en del av sitt kapital till just sparande. Detta medför att man på sikt återfår kontrollen över oförutsägbara utgifter, kreditkorten kommer samla damm och summan som representerar sparande kommer öka. Allt detta kommer i sista ände även ha en positiv inverkan på kreditvärdigheten – jo högre summa man själv kan bidra med, desto bättre förhållanden får man gällande att erhålla finansiering från banker, låneinstitutioner m.fl. Avsaknad av kreditkort och skulder är en bonus (om inte till och med ett krav).

Hur sparar man?
Det viktigaste när det kommer till sparande är att vara systematisk och utveckla bra vanor. Det är en fördel, och mest hållbart, att börja med små steg. I början kan man spara ihop mindre belopp och samtidigt släppa taget om sakerna man egentligen inte behöver, där avsaknaden faktiskt inte är hela världen. Man bör ha sparande i bakhuvudet så snart månadsinkomsten rullar in.

En bra lösning kan vara att lägga undan en specifik summa pengar och överföra den till ett uppbesparingskonto varje månad. Att lägga undan pengar varje månad bör vara en del av månadsbudgeten. Det är dessutom fördelaktigt att ha ett syfte med uppbesparingen och ett datum när det uppsatta målet ska vara uppnått. Målet med uppbesparingen (till exempel drömresan) är en bra morot när man ska spara pengar.

Hur sparar man mest effektivt?

Att se summan öka varje månad är den bästa formen för motivation för att fortsätta lägga undan pengar kontinuerligt.

I början av resan för att spara pengar är det en god idé att öppna ett separat uppbesparingskonto. Dessa har oftast en högre ränta som gör det värt att spara pengar där.

Bankerna erbjuder även andra olika tjänster för sparande, bland annat kan de företaga en själv-besparing vid varje transaktion. Det innebär att banken rundar upp alla köp som görs med bankkortet och överför överskottet till personens personliga uppbesparingskonto. Därmed sparar man pengar utan att man riktigt tänker över det och i slutändan kommer alla småbelopp bli en betydande summa. Man kan med fördel få uppsatt en automatiserad överföring av ett specifikt belopp, som automatiskt överförs så snart månadsinkomsten rullar in på bankkontot.

Efter att man introducerats för bara några få ändringar man själv kan företa gällande hanteringen av sitt kapital, så visar det sig ofta att medlen man behöver faktiskt kan tas från hushållsbudgeten – oavsett vad det ska finansiera. Det är värt det att börja smått för att efterföljande successivt bygga på med ändringar allt efter som. Det handlar om att hitta balansen för att uppnå ett hållbart sparande som inte känns omöjligt eller överväldigande. Det kan ta tid att spara pengar och man kanske kan skörda frukten först efter flera månader eller år. Men sanningen är att det är precis så klyschigt som man brukar säga: Rom byggdes inte på en dag.

Författare :
General Manager
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 500 000 användare från hela världen med deras finansiella behov.

Copyright © 2023 Moneezy - All Rights Reserved