Redaktionella riktlinjer

Hos Moneezy sitter vi i en stor grupp där alla har rötter i kommunikation- och finansvärlden, och därför är vi bäst till att inspirera och förmedla viktig information vidare till våra läsare. Vi är dedikerade till att skapa målinriktat, inkluderande och informativt innehåll som är noggrant skrivit för vår målgrupp.

Vi jobbar professionellt och grundligt, oavsett vilka historier det är som ska skrivas. Vi jobbar också på tvärs av alla plattformar och följer alltid samma framgångsmetod för att säkra att innehållet är välskriven på dem alla.

För oss är textförfattning och kunskapsdelning ett hantverk. Vi går efter att skapa ett välformulerat innehåll som är vårt eget i stället för att använda andras verk. Vi önskar att skapa ett universum online där bra innehåll och tillgänglig information inte är ett plus, utan ett krav.

Huvudprinciper

Redaktionellt oberoendehet är en huvudprincip hos oss och bidrar till en säker kvalitet av vårt innehåll. Redaktörerna hos Moneezy jobbar i den kontexten utifrån fem redaktionella principer.

  • Rättvishet: Våra sammarbets partners förtjänar ett rättvist omdöme hos våra läsare – och detta startar med våra ord, så att läsaren får en rejäl och äkta inblick i varje enskild finansiell produkt.

  • Noggrannhet: Research är inte bara första steget i vår arbetsprocess, utan det är också et av det viktigaste. Våra läsare har rätt till korrekt information – både i form av fakta och i form av ett välformulerat språk som är lätt att förstå. Allt innehåll går därför igenom en noggrann faktakontroll av våra specialister som är erfaren inom källkritik och korrekturrättning.

  • Objektivitet: Hos Moneezy jämför vi finansiella möjligheter och ger den nödvändiga kunskap som läsaren själv kan använda, så att de kan göra deras finansiella beslut på egen hand med en informativ grund. Våra källor är därför många och trovärdiga, och bygger på expertkunskap inom området. Dessutom är recensioner av våra finansiella produkter alltid objektiva.

  • Relevans: All information tillgänglig på Moneezy är aktuell och uppdaterad. För vårt team av skribenter är det avgörande att alla artiklar är aktuella vid publiceringsdatumet.

  • Transparens: Vi får vad vi ger. Därför strävar vi efter att ge full transparens till våra läsare. Det gör vi till exempel genom att vara öppna med hur vi tjänar pengar. Vi är också transparenta på det sättet att vi är människor, och att människor gör misstag. Varje läsare som stöter på fel hos Moneezy kan därför rapportera om detta genom att utfylla detta formulär.

AI riktningar

Nyskapande framför återanvändning – i alla fall när det gäller vårt arbete. Vårt team består av 13 skribenter och kommunikationsspecialister, där alla har förmågan att skriva något nytt, medryckande och skarpt innehåll. De är ensamma ansvariga för att skapa tillgänglig information på Moneezy; härunder artiklar, blogginlägg och guider.

Som en av de första inom vårt område använder vi oss av AI som ett verktyg för inspiration, till exempel när det gäller research och idégenerering. Vi betraktar teknologin som en intelligent, global sparringpartner och inte som en skrivmaskin. Inget går från maskinen till maskin förrän det har blivit kollat igenom av ett par mänskliga ögon. Vi uppfodrar därför alla våra skribenter att utnyttja teknologins starka sidor, men vi vet också att de bästa idéer är skapade med mänsklig själ.

Bra innehåll för människor tillsammans – och därför skriver vi från människa till människa.

Copyright © 2023 Moneezy - All Rights Reserved