Rörlig vs. Fast ränta

Innehållsförteckning

Share
Tweet
Share

Räntor – de kan vara lite förvirrande att förstå sig på och få en grundlig förståelse för. Därför har vi skapat en guide som hjälper dig att få bättre koll på olika sorters räntor. Låt oss börja med att klargöra vad som menas med en ränta. Ränta är kort och gott allmänt priset på lån av pengar. Låntagaren betalar ränta på det lånade beloppet till långivaren. Räntan kan vara fast eller rörlig – läs mer om de olika typerna här: 

Vad är en rörlig ränta?

En rörlig ränta ändras i takt med att indexet ändras, vilket innebär att den kan gå både upp och ner beroende på indexförändringarna.

En räntestigning i sin tur resulterar i en ökad månadsbetalning. Har du en längre löptid på ditt lån är det mer riskabelt att välja ett lån med en rörlig ränta. Detta eftersom en längre återbetalningstid även innebär en längre period där räntorna potentiellt kan öka. 

Den rörliga räntan fluktuerar över tid och som tidigare nämnt kan det alltså medföra att dina lånavbetalningar ändras. Det finns olika typer av lån med rörlig ränta, såsom privatlån, studielån, bolån och liknande. 

Hur fungerar det?

Den rörliga räntan följer räntemarknaden och är tillknuten ett specifikt finansiellt index. Detta index har en bas ränta (eller styrränta) som används av långivare. Du kan vanligtvis hitta indexlistan i dina lånedokument eller kreditkortsmedlemsavtal. Det finns olika typer av index som används, så se till att läsa på ordentligt om du väljer ett lån med en rörlig ränta. 

Vad är en fast ränta?

Precis som namnet häntyder så blir en fast eller bunden ränta fastställd på låntidpunkten. En fast ränta ändras inte beroende på ett index som den rörliga räntan gör.

Det är en oföränderlig ränta som tas ut på ansvar, till exempel en inteckning eller ett lån. Den fasta räntan ändras alltså inte under lånetiden, utan den gäller under hela eller fastsatta delar av en låneperiod beroende på avtalet.

Därmed är det enkelt för dig att beräkna månadsbeloppet du ska betala under hela lånets löptid. Det är som regel lättare att hålla koll på fasta räntor jämfört med rörliga räntor, just eftersom de är låsta och inte fluktuerar beroende på ett specifikt index. 

Hur fungerar det?

En fast ränta är perfekt för låntagare som inte vill leva i den ovisshet som fluktuerande räntor kan medföra. Du kan potentiellt spara pengar genom att ha en rörlig ränta om den är låg, men en rörlig ränta kan också stiga vilket ger ökade räntekostnader och större inteckningsbetalningar. Den fasta räntan däremot kan inte bli lägre men samtidigt kan den inte heller bli högre – du undviker stora ändringar i ränteindexet och därmed får du en mer stabil kostnad. 

Fast eller rörlig ränta – vilken ska du välja?

Det finns både för- och nackdelar med allt och det kan därför vara svårt att veta vilket det bästa alternativet är: en rörlig eller fast ränta. I förbindelse med en låneansökan är det viktigt att du tar utgångspunkt i din individuella finansiella situation, dina förutsättningar och dina behov. Det hjälper dig nämligen att ta ett välgrundat beslut och välja det bästa alternativet för just dig. Glöm inte att räntan i sig endast utgör en del av den totala lånekostnaden. Förutom lånebeloppet och räntan tillkommer även eventuella andra kostnader, till exempel avi- och uppläggningsavgifter. Förutom kostnaderna bör du också överväga andra faktorer som bidrar till att ett lån är överkomligt, såsom återbetalningstiden. 

Det är svårt att svara på vilken sorts ränta som passar dig bäst eftersom det beror helt på dina personliga preferenser och din ekonomiska situation. Det handlar om att väga för- och nackdelar mot varandra och utgå från den personliga situationen. 

För- och nackdelar med fast & rörlig ränta

Här nedan har vi samlat några för- och nackdelar med både fast och rörlig ränta för att ge dig en bättre överblick. Först ska vi titta på fördelarna och nackdelarna med rörliga räntor:

Fördelar
 • Din ränta kan minska. Eftersom kursen varierar finns det alltid en chans att din kurs faller. Detta kan potentiellt sänka din månatliga betalning och göra de totala återbetalningskostnaderna billigare. Men – bara för att räntorna sjunker betyder det inte alltid att dina månatliga betalningar kommer att göra det.

 • Lägre startfrekvenser. Lägre räntor gör ditt lån billigare i början. Det kan potentiellt göra skillnad när det kommer till lånegodkännande.

Nackdelar
 • Risk för att räntan stiger. Precis som att din ränta potentiellt kan falla och göra att du sparar pengar; en rörlig ränta kan även stiga och potentiellt öka din månatliga betalning. Detta resulterar i högre totala återbetalningskostnader och därmed blir det dyrare.

 • Instabilitet när det gäller återbetalningskostnaderna. Din månadskostnad kan förändras drastiskt om indexet för den rörliga räntan ändras. Dessutom kan du inte förutsäga hur mycket du kommer att betala i ränta över tid eftersom det kan ändras när som helst.

 • Kräver marginaler i månadsbudgeten. Det är essentiellt att du har marginaler i din privatekonomi utifall att räntepriserna skjuter i höjden. 

Låt oss nu gå vidare till några av fördelarna och nackdelarna med fasta räntor

Fördelar 

 • Erbjuder förutsägbarhet. Du kommer inte att bli förvånad över plötsliga ränteförändringar eftersom din ränta är fast. Detta gör även att din månadskostnad förblir den samma månad efter månad.

 • Attraktivt när räntorna är låga. En låg fast ränta är både efterfrågat och fördelaktigt eftersom den alltid kommer vara låg och inte förändras när lånet först är tecknat.

 • Lätt att beräkna långsiktiga kostnader. En fast ränta gör det lättare att beräkna månadsbudgeten och återbetalningskostnadens storlek och inverkan på privatekonomin eftersom räntan inte ändras. 

Nackdelar

 • Om priserna sjunker betalar du mer. Om räntorna sjunker först efter att du har tecknat ett lån med en bunden ränta i en avsatt period kommer du betala en högre ränta. 

 • Refinansiering till en lägre ränta kan vara tidskrävande och dyrt. Refinansiering från ett lån med fast ränta till ett annat kan potentiellt spara pengar när räntorna sjunker, men det kan vara både tidskrävande och kostnaderna för det kan vara höga.

 • Möjligtvis högre än justerbara priser. Det är möjligt att ett lån med fast ränta har en högre ränta än ett lån med justerbar ränta – beroende på den generella räntemiljön.

Som du ser har båda räntetyperna både fördelar och nackdelar och det är därför viktigt att överväga båda alternativen innan du binder dig till ett långsiktigt lån. Ett tillfälle där du verkligen bör överväga om du ska ha en rörlig eller en bunden ränta är när det kommer till bolån. Köp av bostad är nämligen en av de största investeringarna många av oss gör och här har bolåneräntan mycket att säga gällande lånekostnaderna. Vi rekommenderar därför att du alltid läser på och jämför dina alternativ, oavsett vilket typ av lån det handlar om. 

Författare :
General Manager
Emil Kjær
General Manager

Emil använder sin expertis för att göra skillnad i finanssektorn. Han är utbildad på Syddansk Universitet och har varit General Manager på Intelligent Banker sedan 2013. Han har i sitt arbete hjälpt över 500 000 användare från hela världen med deras finansiella behov.

Copyright © 2023 Moneezy - All Rights Reserved