BrzePozajmice
300 - 10.000 HRK Iznos kredita
15 - 365 dana Trajanje
Sve je transparentno i bez skrivenih troškova
Brzo i pouzdano
Kompletan postupak prijave za kredit može trajati samo nekoliko minuta

Uz zatraženi iznos 6.000 HRK na period od 150 dana, ukupan iznos koji ćete trebati vratiti je 6.104.4 HRK, uz EKS 7.26. Najveća EKS: 7.89%.

Kreditni kalkulator

Kamatna stopa (min.):
7.89 %
Min.:
Mjesečna rata
9 HRK
Ukupna kamata
754 HRK
Ukupni povrat
1.754 HRK

Važno: ova promocija više nije važeća na moneezy.com

Nažalost ova promocija više nije važeća na moneezy.com, ali pronašli smo alternativu za vas. Kliknite ovjde kako bi pronašli naše alternativne kreditne mogućnosti.

APN

APN – Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Subvencioniranje stambenih kredita mjera je pomoći od strane Vlade Republike Hrvatske s ciljem lakšeg stambenog zbrinjavanja građanima Republike Hrvatske uz otplatu samo jednog dijela stambenog kredita.

Zahtjev za subvenciju odobrava se od strane odabrane kreditne institucije koja je dužna najkasnije u periodu od 8 dana od trenutka kada je zahtjev za subvenciju podnesen, donijeti odluku ispunjava li osoba koja je podnijela zahtjev uvjete kreditiranja. Konačnu odluku o odobrenju subvencioniranja kredita donijet će Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina, nakon provjere jesu li svi zakonski propisani uvjeti ispunjeni.

Subvencionirati možete čak i nekretninu koju ste kupili od članova svoje obitelji.

Nekretnina na koju dobivate subvenciju mora se isključivo koristiti u stambene svrhe, te u roku od 30 dana na tu adresu morate prijaviti svoje stalno prebivalište.

Ovi krediti mogu se koristiti isključivo u svrhe kupnje stambenog prostora s mogućnošću kupovine garaže ili parkirnog mjesta ako je isti upisan u zemljišnoknjižni izvadak pod istom etažom kao i kupljeni stambeni prostor. Mogu se koristiti i za rekonstrukciju ili dovršetak gradnje stambenog prostora.

Imate pravo na subvenciju iako ste već započeli graditi stambeni objekt.

Dokumentacija za prijavu

Kako bi se prijavili za subvencioniranje kredita, potrebno je priložiti dokumentaciju kako bi agencija izvršila identifikaciju i provjeru prije odobrenja ovog kredita. Kod prijave vam je potrebna preslika osobne iskaznice, preslika rodnog lista (ako imate maloljetno dijete), kopija izvatka iz zemljišnih knjiga, preslika akta za građenje i preslika troškova radova u kojoj je jasno vidljiv ukupan trošak radova ili gradnje stambenog prostora. Potrebna vam je i potvrda od HZZO-a, izjava da u vlasništvu nemate stan ili kuću koja je prethodno odobrena od strane javnog bilježnika. Također potrebna vam je i izjava bračnog ili izvanbračnog druga koja također treba biti ovjerena od strane javnog bilježnika.

Uvjeti kredita

Erste banka vam također nudi stambene kredite uz državnu subvenciju, APN kredite. Kako bi svojim klijentima olakšali i pomogli pri kupnji nekretnine, Erste banka svojim klijentima nudi opciju ugovaranja stambenog kreedita uz državnu subvenciju (APN kredit).

Iznos kredita ovisi o kreditnoj valuti, ali može iznositi od 110.000 do 3.750.000 kuna ili od 15.000 do 500.000 eura. Rok otplate kredita za subvencioniranje je od 15 do 30 godina. Kamatna stopa ovih kredita može biti fiksna ili promjenjiva. Moguće je ugovoriti i kombinaciju kamatne stope.

Prijaviti se mogu sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji ispunjavaju kreditne uvjete kredita za subvencioniranje, osoba koja se prijavljuje ne smije biti starija od 45 godina.

Visina subvencija kreće se od 30-51%, ovisno o lokaciji i indeksu razvijenosti mjesta gdje gradite stambeni objekt.

Potrebno je ispuniti zahtjev za subvencioniranje kredita, priložiti pisanu izjavu o kupnji nekretnine.

Ako već posjedujete stan ili kuću, za subvenciju se možete prijaviti ako stan ili kuću prodajete u svrhu kupnje druge kuće ili stana ili gradnje istih.

Prije izračuna ukupnog troška kredita, potrebno je obaviti procjenu vrijednosti nekretnine, trošak ovog postupka u cijelosti snosi banka. Potrebna vam je i polica osiguranja imovine, premiju osiguranja podmirujete vi kao korisnik kredita. Ostali troškovi ovog tipa kredita su oni vezani za potvrdu ugovora o samom kreditu i ostali troškovi javnog bilježnika i trošak upisa hipoteke i vlasništva.

Postupak odobrenja ovog stambenog kredita je vrlo jednostavan, najprije je potrebno poslati zahtjev za kredit, zatim će zajmodavac obraditi vaš zahtjev, nakon što vam je zahtjev za kredit odobren imate pravo prijaviti se za subvencioniranje kredita u APN-u ako vam je APN kredit odobren sklapate ugovor i instrumente osiguranja kredita za subvencioniranje.

Kašnjenje otplate

Ako kasnite s otplatom kredita, banka u svakom trenutku ima pravo podmiriti se korištenjem svih instrumenata osiguranja koje ste ugovorili pri sklapanju kreditnog ugovora. Ima pravo na otkazivanje ugovora o kreditu i na taj način potraživanja banke moraju biti isplaćena u cijelosti prije redovnog dospijeća kredita. Također, banka u slučaju da kasnite s otplatom ima pravo prisilnim putem naplatiti glavnicu kreditu skupa sa svim dospjelim kamatama i troškovima.

Promjenjiva kamatna stopa

Ako se odlučite na promjenjivu kamatnu stopu kredita, mogući rizik je da će vaša rata krediti biti znatno veća nego očekivana iz jednostavnog razloga rasta promjenjive kamatne stope. Dok se korištenjem fiksne kamatne stope za cijelo vrijem trajanja kredita taj rizik izbjegava, te je iznos mjesečne rate otplate kredita uvijek isti i ne morate očekivati „neugodna“ iznenađenja.

Promjena tečaja

Ako ste kredit zatražili u stranoj valuti, eurima, izlažete se riziku promjene tečaja, na taj način riskirate također plaćanje veće rate kredita nego što ste očekivali. No, ponekad se može desiti da promjena tečaja pozitivno utječe na vas, jer možete i plaćati manju ratu od očekivane. Dok se uz kredite u kunama taj rizik u potpunosti eliminira.

Instrumenti osiguranja stambenih kredita

Ako se odlučite za stambeni kredit, potrebno je ugovoriti instrumente osiguranja kredita. A to može biti upis založnog prava na nekretninu uz zalaganje police osiguranja nekretnine u korist banke, instrument osiguranja može biti i izjava o davanju suglasnosti o zapljeni primanja i zadužnica koja je prethodno ovjerena od strane javnog bilježnika. Banka zadržava pravo da u bilo kojem trenutku ima mogućnost zatražiti dodatne instrumente osiguranja, ako to smatra potrebnim u datom trenutku.

Otplata stambenog kredita vrši se otplatom mjesečnih anuiteta ili rata.

U svakom trenutku, korisnik kredita ima pravo na prijevremenu otplatu kredita. Kako bi prijevremeno otplatili kredit, potrebno je banci poslati pisani zahtjev o prijevremenoj otplati kredita, kredit je moguće prijevremeno otplatiti djelomično ili u cijelosti. No, ako kredit želite prijevremeno otplatiti prije isteka perioda od dvije godine nakon perioda subvencije kredita, APN-u morate vratiti puni iznos odobrene subvencije.

Kao i kod svakog kredita, klijent i kod stambenog kredita ima pravo na odustanak od kredita u roku od 14 dana od trenutka sklapanja ugovora o kreditu, a dužan je o tome prethodno pisanim putem obavijestiti banku.

Kontaktirajte zajmodavca

Ako imate dodatnih pitanja vezanih za stambene kredite ili za subvenciju kredita obratite se zajmodavcu direktno. Dodatne informacije o subvencioniranju možete pronaći na web stranici agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

APN alternative

info@moneezy.com
Intelligent Banker ApS - Brandts Passage 29, 2 - 5000 Odense C - VAT: DK32260055
Copyright © 2023 Moneezy - All Rights Reserved