LiderPress
300 - 10.000 HRK Iznos kredita
15 - 365 dana Trajanje
Lider u mikro zajmovima
Ovdje nema skrivenih troškova
Isplata moguća već nakon 15 minuta od odobrenja

Uz zatraženi iznos 6.000 HRK na period od 150 dana, ukupan iznos koji ćete trebati vratiti je 6.104.4 HRK, uz EKS 7.89. Najveća EKS: 7.89%.

Kreditni kalkulator

Kamatna stopa (min.):
7.89 %
Min.:
Mjesečna rata
9 HRK
Ukupna kamata
754 HRK
Ukupni povrat
1.754 HRK

Važno: ova promocija više nije važeća na moneezy.com

Nažalost ova promocija više nije važeća na moneezy.com, ali pronašli smo alternativu za vas. Kliknite ovjde kako bi pronašli naše alternativne kreditne mogućnosti.

Agram banka

Agram banka posluje više od 20 godina u Hrvatskoj, osnovana je pod nazivom Kreditna banka Zagreb, no 2019. godine je ime promjenila u Agram banka. Promjena imena ovoj banci otvara nove horizonte poslovanja. Cilj banke je približiti se klijentima kao jedna od najvećih banaka u domaćem privatnom vlasništvu. Agram banka svojim klijentima nudi širok spektar bankarskih proizvoda i usluga te inovativne proizvode osiguranja.

Poslovnice Agram banke danas možete ponaći u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Zadru i Dubrovniku.

Strategija Agram banke temelji se na dobroj poslovnoj praksi, učinkovitom upravljanju rizicima, transparentnom sustavu unutarnjih kontrola i tržišnoj konkurentnosti.

Agram banka svojim klijentima nudi širok asortiman štedno-depozitnih, kreditnih i ostalih financijskih usluga.

Vrste kredita

Vrste kredita koje Agram banka nudi su:

 • Nenamjenski krediti
  • SVEnamjenski krediti u kunama i eurima
  • Umirovljenički krediti
 • Stambeni krediti
  • Stambeni krediti u eurima
  • Stambeni krediti u kunama
  • Stambeni krediti adaptacija
 • Hipotekarni krediti
 • Krediti za iznajmljivače
 • Ostali krediti
  • Studentski krediti
  • Krediti za kupnju motornih vozila i plovila
  • Revolving kredit
  • Maestro Plus

SVEnamjenki krediti Agram banke

SVEnamjenski krediti Agram banke su nenamjenski krediti koje možete zatražiti u kunama i u eurima. SVEnamjenske kredite možete zatražiti u iznosu od 1.000 do 35.000 eura, odnosno od 5.000 do 250.000 kuna sa rokom otplate od 2 do 12 godina. Kamatna stopa je fiksna za cijelo vrijeme trajanja kredita. Naknada za obradu kredita je 1% od iznosa kredita, što znači da minimalno iznosi 500 kuna.

Status klijenata imaju osobe koje u banci imaju otvoren tekući račun na kojeg mu pristižu mjesečna primanja.

Instrumenti osiguranja ovog kredia su izjava o zapljeni koja je prethodno ovjerena od strane javnog bilježnika po pristanku dužnika, zadužnica korisnika kredita također prethodno potvrđena od strane javnog bilježnika. Banka može u procesu odobravanja kredita od klijenta zatražiti dodate instrumente osiguranja ako to smatraju potrebnim.

Ako se radi o kreditu čiji je iznos veći od 75.000 kuna banka će od klijen ta tražiti dodatne instrumente osiguranja, poput police riziko životnog osiguranja s osiguranom svotom 50% od iznosa kredita, za vrijeme trajanja otplate kredita, vinkulirana u korist banke. Dodatni instrument osiguranja može biti i polica životnog osiguranja u visini od 20% od iznosa kredita ili kreditno sposoban sudužnik.

Korisnici kredita sredstva kredita mogu koristiti prema vlastitim potrebama – za sve namjene kako im i sam naziv govori.

Dokumentacija

Dokumentacija potrebna kod prijave za nenamjenske kredite Agram banke je zahtjev za kredit kojeg podnosi tražitelj kredita, potvrda poslodavca, preslika službene isprave sa slikom za sve sudionike u kreditu (to može biti osobna iskaznica ili putovnica).

Osoba zaposlena u dioničkom društvu, državnoj tvrtki, sruštvu s ograničenom odgovornošću i obrtu dužna je priložiti IP obrazac koji je prethodno ovjeren potpisom poslodavca za tekuću i prethodnu godinu ili elektronsku potvrdu Regosa o uplaćenim doprinosima za tekuću i prethodnu godinu. Također potrebno je priložiti i 3 posljednje platne liste prethodno ovjerene popisom od strane poslodavca koje prethode danu podnošenja zahtjeva za kredit.

Ako se za kredit prijavljujete kao umirovljenik, dužni ste priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o visini mirovinskih primanja.

Kao vlasnik obrta, kod prijavew za kredit potrebno je priložiti presliku rješenja o obrtu, izdanog od strane nadležnog županijskog ureda i presliku obrtnice, presliku rješenja Porezne uprave o visini obveze poreza na dohodak za protekle dvije godine. Ako isto za prethodnu godinu nije izdano, prijavu poreza za dohodak s potvrtdom Porezne uprave o zaprimanju navedene prijave. Potrebno je priložiti i pregled dugotrajne imovine, pregled obveza i potraživanja na dan podnošenja zahtjeva za kredit, BON 2 glavnog računa koji nije stariji od 3 dana u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit i elektronsku potvrdu Regosa o uplaćenim doprinosima za tekuću godinu.

Osoba koja ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti kod prijave za kredit dužna je priložiti potvrdu banke o priljevu na žiro račun u posljednjih 6 mjeseci i rješenje o visini poreza za prethodnu godinu.

Ako se za kredit prijavljujete kao pomorac na domaćem ili stranom brodu, banka će od vas zatražiti Martikulu (knjižicu pomoraca) i ugovor o radu kao i platne liste za posljednju godinu. Ovo vrijedi samo za pomorce koji imaju primanja u Agram banci.

U svakom trenutku banka od vas može zatražiti dodatnu dokumentaciju ako to smatra potrebnim za odobravanje kredita.

Tko se može prijaviti za nenamjenske kredite Agram banke?

Za nenamjenske kredite Agram banke mogu se prijaviti sve fizičke osobe koje su starije od 18 godina, imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i državljani su Republike Hrvatske. Osoba zaposlena na neodređeno radno vrijeme ili umirovljenik, ali ne smije biti starija od 70 godina u trenutku dospijeća posljednje rate kredita.

Status klijenta imaju sve osobe koje u banci imaju otvoren tekući račun preko kojeg su primili najmanje jedno mjesečno primanje.

Osobe koje u banci nemaju otvoren tekući račun preko kojeg su primile barem jedno mjesečno primanje, status klijenta mogu steći naknadno, kao korisici kredisnici kredita pos uvjetom da namjenski oroče kunski depozit iz sredstava odobrenog kredita u visini od 5% od iznosa odobrenog kredita ili tako što će prije korištenja kredita u banci otvoriti tekući račun na koji će im biti uplaćeno bar jedno mjesečno primanje.

Kako se prijaviti za nenamjenske kredite Agram banke?

Kako bi se prijavili za nenamjenske kredite Agram banke, potrebno je ispuniti zahtjev za kredit te unijeti svoje osobne podatke, podatke o prihodima i rashodima i navesti za koju vrstu kredita se prijavljujete. Uz zahtjev za kredit potrebno je priložiti i potvrdu poslodavca i presliku službene isprava (osobne iskaznice ili putovnice).

Kako otplatiti nenamjenske kredite Agram banke?

Krediti od 5.000 do 75.000 kuna otplaćuju se u roku do 24 do 84 mjeseca, dok je rok za kredite od 75.001 do 250.000 kuna od 24 do 144 mjeseca.

Krediti se otplaćuju uplatom jednakih mjesečnih rata za cijeli period trajanja kredita. Dan dospijeća je posljednji dan u mjesecu, a prvi anuitet dospjeva na naplatu istekom mjesec dana od prijenosa kredita u otplatu.

Kontaktirajte Agram banku

Ako imate dodatnih pitanja vezanih za kredita, kontaktirajte Agram banku direktno. Ljubaznno osoblje banke potrudit će se maksimalno kako bi dali odgovore na sva vaša pitanja i izašli vam u susret koliko god je to u njihovoj moći.

Agram banka alternative

info@moneezy.com
Intelligent Banker ApS - Brandts Passage 29, 2 - 5000 Odense C - VAT: DK32260055
Copyright © 2023 Moneezy - All Rights Reserved