Kontantlån findes i alle størrelser - hvad er din størrelse?

Lån minder lidt om mennesket - de findes også i store og små størrelser. Det vigtigste er, at du finder en størrelser, der passer dig: ikke for stort, og ikke for småt. 

Størrelsen på vores provision har indflydelse på sorteringen.

Låneberegner

Rente:
0 %
Maks. betaling:
Mdl. betaling
0 kr.
Renteomkostninger
0 kr.
Samlet tilbagebetaling
0 kr.

Kontantlån - hvad, hvordan og hvor meget?

Få overblik over kontantlån

"Kontantlån" er et begreb, der dækker over flere forskellige ting, men overordnet kan det inddeles i to kategorier:

 • større lån over 500.000 kr udbetales fx af realkreditinstitutter og banker.
 • mindre lån der udbetales hurtigt ved hjælp af en kort ansøgningsformular ofte online. Fx lån via kreditselskaber, finansieringsselskaber, butikker og banker.

Ønsker du et mindre kontantlån, så vælg en af lånekategorierne i menuen, og vælg et kontantlån fra oversigten over lån ved at klikke på 'Ansøg her'. Så får du et hurtigt svar tilbage, om du kan låne penge hos den pågældende låneudbyder.

Der er stor forskel på de to typer af lån, og hvilket der er det rette for dig, kan være svært at sige, da det afhænger af forskellige faktorer. For eksempel skal du overveje, hvor mange penge du har brug for at låne, hvad pengene skal bruges til, om du har behov for en lang løbetid eller om forventer at indfri lånet inden for kort tid. Disse ting samt mange flere er essentielle for valget af det rette kontantlån, og du bør derfor bruge lidt tid på at sætte dig ind i mulighederne. Moneezy.com gør det lettere for dig at sammenligne markedets forskellige produkter og forstå de bagvedliggende betingelser. Fokus på Moneezy.com er lån i kategorien 'mindre lån' på max 500.000 kr.

Der er fordele og ulemper ved begge former for kontantlån. Grundlæggende siger man, at større lån over 500.000 kr. om muligt bør optages gennem realkreditinstitutterne og bankerne, mens minilån eller hurtige lån kan optages online, i butikkerne eller bankerne. Inden for samme kategori kan der yderligere være stor forskel på forskellige lån, og du skal derfor være opmærksom på betingelserne, inden du optager et nyt lån. Låner du gennem et realkreditinstitut, får du rådgivning og vejledning undervejs, mens du ofte er mere overladt til dig selv, når du optager et hurtigt kontantlån.

Nedenfor vil vi i første omgang koncentrere os om de kontantlån, der udbetales af realkreditinstitutter, og herefter vil vi komme ind på de hurtige lån. Læs med og bliv klogere på kontantlån.

Realinstitutternes kontantlån

Inden for realkreditfinansiering taler man ofte om obligationslån eller kontantlån (boliglån til forbrug). Begge dele tager udgangspunkt i salg af obligationer for at fremskaffe det ønskede lånebeløb, men for kontantlån foregår det på en lidt anden måde, end det gør ved obligationslån.

Pengene til et kontantlån fremskaffes ved, at låneinstituttet sælger det antal obligationer, det er nødvendigt at sælge for at opnå det ønskede provenu - altså det eksakte beløb. Obligationerne sælges til den pålydende markedsrente på dagen, og dermed er hovedstolen for lånet altid lig med kursværdien på de solgte obligationer. Da det ikke er muligt at optage lån i obligationer, der har en markedsværdi på over 100, vil de bagvedliggende obligationer altid have en værdi, der er højere end den aktuelle lånesum. Det betyder, at du ved optagelse af et kontantlån automatisk får et kurstab – om end man siger, at et kontantlån er et lån uden kurstab. Læs mere om det under fanen ”Kurstab er kontantlånets største fordel”.

Ved kontantlån omregnes det såkaldte kurstab til renter, og da renter giver skattefradrag, er denne detalje et vigtigt element, når du vurderer, hvilket lån, du skal have. Det kan nemlig være gunstigt på den lange bane.

Modsat de hurtige kontantlån, der kan optages over nettet, så skal du have et møde med banken, hvis du ønsker at optage et lånet gennem realkreditinstituttet. Der vil blive stillet en række krav, som du og din økonomi skal leve op til, hvis du skal have godkendt en eventuel ansøgning om lån.

Som med alle andre lån er der fordele og ulemper ved kontantlån af denne slags, og nedenfor vil vi komme ind på de mest udtalte.

Hvad er kurstab?

Når et kontantlån optages sker det ved at låneudbyderen sælger obligationer, så kapitalen kan fremskaffes. Det er kursen på de obligationer, der sælges, som er afgørende for, hvor stort et eventuelt kurstab bliver.

Hvis markedskursen er under 100, når obligationer sælges, vil låntager opleve et kurstab. Sammen med stiftelsesomkostningerne giver det et negativt provenu, og det betyder, at hovedstolen på lånet skal være højere for at opretholde det eksakte lånebeløb.

Lad os tage et eksempel:

Ønsker du at låne 1.000.000 kr. og får du et kurstab på 3 %, så skal du i virkeligheden låne 1.030.000 for at få udbetalt det ønskede beløb. I realiteten låner du altså mere, end du får udbetalt.

Kurstab kan enten skrives som en procentsats for kurstabet, altså 3 % i ovenstående tilfælde, eller det kan angives som den kurs, man optager lånet i, altså kurs 97 i ovenstående eksempel.

Hvad er kursstigning?

Som pendant til kurstab findes begrebet kursstigning. En kursstigning betyder, at markedskursen på dine obligationer er steget, siden du optog lånet. Pludselig er de altså mere værd end det beløb, du skylder.

Har du faste afdrag og bruger den fastsatte løbetid på at betale lånet ud, så har en eventuel kursstigning ingen betydning for dig. Det har udelukkende betydning, hvis du ønsker at indfri dit lån før tid – i det tilfælde skal du nemlig betale skat af gevinsten. Det kan du læse mere om under afsnittet ”Indfrielse af kontantlån”.

Kurstab er kontantlånets største fordel

Når du har været i banken for at tale om dine lånemuligheder, og du har ansøgt om et kontantlån, vil du efter få dage modtage et lånetilbud. Allerede når du sidder med tilbuddet mellem hænderne, kender du beløbet på din udbetaling – altså provenuet. Denne er nemlig lig med det beløb, du har forespurgt på. Til gengæld kender du ikke kurstabet og de præcise månedlige omkostninger, da renterne først kan fastlægges den dag, lånet træder i kraft. Det skyldes, at obligationerne først sælges, når dit lån optages, og markedskursen på disse kan ændre sig fra dag til dag.

Når du optager et kontantlån, siger man som udgangspunkt, at der ikke er noget kurstab. Det er dog en sandhed med modifikationer, da dine obligationer altid vil have en værdi, der er højere end lånesummen. Den overskydende værdi kaldes kurstab.

Et kurstab er forskellen mellem kurs 100 og den aktuelle kurs, obligationerne sælges til. Og når man siger, at der ikke er kurstab på kontantlån, så skyldes det, at tabet omregnes og overføres til renten. Det medfører i sidste ende en højere rente på lånet end ved traditionelle obligationslån, men det er ikke nødvendigvis en ulempe. At tabet overføres til renten er nemlig kontantlånets største fordel, hvis du sammenligner med obligationslån. Renten er nemlig fradragsberettiget, og du kan derfor trække kurstabet fra i skat.

Kursstigning beskattes ved kontantlån

Hvor kurstabet omregnes til fradragsberettigede renter, så er der ikke helt samme fordel ved en eventuel kursstigning. Tværtimod. Hvis du ønsker at indfri et kontantlån og kursen på obligationerne er steget til over 100, så omregnes gevinsten til en reduktion i renten. Det betyder, at hvis du indfrier et lån og får en kursgevinst, så skal du betale skat af overskuddet. Det kan derfor sjældent betale sig, at indfri et kontantlån før tid.

Der findes dog undtagelser i denne sammenhæng, så ved eksempelvis skilsmisse, ejerskifte eller dødsfald kan et kontantlån indfries uden førnævnte beskatning.

Indfrielse af kontantlån

Som vi nævnte i ovenstående afsnit, så vil du blive beskattet af en eventuel kursstigning, hvis du ønsker at indfri dit kontantlån før tid. Det anbefaler man derfor ikke, og netop af denne årsag er det vigtigt, at du overvejer, hvor lang en løbetid du har behov for på dit lån.

Skulle du alligevel få brug for at indfri dit lån før tid, så kan det altid lade sige gøre. Det foregår ved at tilbagekøbe de bagvedliggende obligationer til den nuværende markedskurs, og denne kurs kan både være over eller under 100. Den specifikke markedskurs har betydning for det beløb, du skal betale tilbage ved en indfrielse, og derfor er det værd at undersøge, om det kan betale sig.

Er kursen faldet, siden du optog lånet, er beløbet, der skal betales tilbage også faldet – du skal altså betale mindre tilbage, end du lånte. Gevinsten er dog ikke så stor, som man umiddelbart skulle tro, da kursgevinstens beskattes.

Er kursen steget, siden du optog lånet, skal du modsat betale mere tilbage, end du lånte. Desværre kan denne stigning ikke trækkes fra i skat.

Hvis du vælger at opsige dit kontantlån før tid, kan du altid indfri det til kurs 100, hvis du siger det op til termin - uanset hvad markedskursen måtte være på pågældende tidspunkt. Derfor er det en god idé, at du overveje muligheden i god tid, så du ikke ender med at betale mere tilbage end højst nødvendigt.

Kontantlån med fast rente

Er du på udkig efter et større lån, og har du allerede været i kontakt med banken, så ved du også, at man med store lån altid modtager et lånetilbud noget tid før, lånet reelt skal optages. På den måde har man tid til at opveje fordele og ulemper og måske søge andre muligheder eller sammenligne med andre tilbud.

Da hovedstolen på et kontantlån varierer afhængigt af markedskursen, kan det være svært at forudsige den præcise månedlige ydelse på et kontantlån. Obligationerne kan først sælges den dag, lånet træder i kraft, og det betyder, at du ikke kender den endelige værdi, når lånet tilbydes – og dermed heller ikke den endelige månedlige ydelse på dit lån.

Mod en lille merpris kan du få en fastkursaftale, som i praksis låser kursen den dag, du underskriver lånet. På den måde kender du rentesatset og den månedlige ydelse, inden du hjemtager dit kontantlån. Kurstabet indregnes i lånets rente, hvilket giver en skattemæssig fordel, og du kender således din økonomi i hele lånets løbetid.

Den eneste hage ved kontantlån med fast rente er, at det ikke er muligt at få afdragsfrihed. Til gengæld betales lånet desto hurtigere af.

Kontantlån med variabel rente

Har du en sikker økonomi med ekstra luft til uforudsete udgifter, så har du mulighed for at vælge et kontantlån med variabel rente. Dette lån fås både med eller uden afdrag, og du har dermed større mulighed for at tilpasse lånet til dine behov.

Med en variabel rente kender du kun renten frem til næste rentetilpasning, og du kan dermed ikke forudsige dine månedlige ydelser i hele låneperioden. Det betyder, at din ydelse kan stige eller falde fra rentetilpasning til rentetilpasning. For at dette ikke skal volde problemer, er det vigtigt, at du har luft i din økonomi til en eventuel stigning.

Gennem de seneste år har renten på denne form for lån været lavere end på fastforrentede lån, hvilket i praksis betyder, at gælden nedbringes hurtigere end på et højere lån med samme løbetid. Ulempen er som nævnt, at du ikke kender renten fremadrettet, og du risikerer derfor en højere ydelse efter en rentetilpasning – det skal din økonomi nødvendigvis kunne bære.

Hvornår skal jeg vælge et kontantlån?

Det er svært at sige, hvornår et kontantlån er det rette valg. Der er mange faktorer, der spiller ind, men som udgangspunkt skal du tage stilling til, hvad du skal bruge pengene til, hvor lang løbetiden skal være og hvor stort et lånebeløb, du har behov for. Først derefter kan du vurdere hvilket lån, der er det bedste i din situation.

Kontantlån kan være den rette løsning, hvis du skal købe bolig eller fritidshus, men der kan også være en anden lånetype, der passer dig bedre. Det anbefales altid at tage en snak med en bankrådgiver, inden man optager lån. På den måde er risikoen for at vælge det forkerte lån minimeret.

En af de faktorer der spiller ind, når du skal vælge mellem obligations- eller kontantlån, er løbetiden. Ved en kort løbetid minimeres risikoen nemlig for at renten ændrer sig væsentligt, og dermed er den månedlige ydelse nogenlunde stabil i hele perioden.

På et kontantlån afdrager du mindre end på et obligationslån, og det skyldes den højere rente som følge af kurstabet. Til gengæld giver den højere rente et større skattefradrag, hvilket i sidste ende giver en lavere nettoydelse. Derfor kan man sige, at hvis du udelukkende er interesseret i så lav en nettoydelse som muligt, så er kontantlånet en god mulighed. Dog skal du være opmærksom på forskellen på fastforrentede og variable renter, så du sikrer dig en løsning, der passer til din økonomi.

Hvad kan et kontantlån bruges til?

Et kontantlån der udbydes i samarbejde med et realkreditinstitut, er en god måde at finansiere større køb på. Det kan for eksempel være i forbindelse med køb af en ejerbolig eller et fritidshus.

Vælger du en fast rente, kender du din månedlige ydelse i hele lånets løbetid, og ydelsen er samtidig lav, da du kan trække kurstabet fra i skat. Et lån med fast rente giver altså ro i din økonomi, og du slipper for at spekulere på rentestigninger og deslige.

Opsummering – fordele og ulemper

Som med alle andre former for lån er der fordele og ulemper ved et kontantlån. Vi har kort opsummeret det væsentligste, så du kan få et hurtigt blik bagom lånet.

Fordele:

 • Ved et kontantlån med fast rente er renten og ydelsen den samme i hele lånets løbetid.
 • Den månedlige nettoydelse er lav, da kurstabet omregnes til en fradragsberettiget rente.
 • Hvis du nedkonverterer et kontantlån, mens indfrielseskursen på obligationerne er lavere end optagelseskursen, kan du reducere ydelsen.

Ulemper:

 • Hvis du indfrier lånet før tid og derved opnår en kursgevinst, beskattes du af overskuddet. Dog ikke hvis det er i forbindelse med ejerskifte, dødsfald eller skilsmisse.
 • Du kender ikke den endelige månedlige ydelse før den dag, lånet optages.
 • Et fastforrentet kontantlån kan ikke etableres med afdragsfrihed.

Uanset om du vælger et kontantlån, et obligationslån eller et hvilket som helst andet lån, så bør du altid lægge et grundigt og realistisk budget forinden, så du kender dine månedlige udgifter. Har du brug for et større lån, så kontakt din bankrådgiver, der kan hjælpe dig med rådgivning og vejledning. Bruger du deres låneberegner kan du forberede dig inden mødet, så du bedre kan forstå og gennemskue eventuelle tilbud. Ønsker du bare et hurtigt forbrugslån, så vælg det i menuen ovenfor - ansøg om et forbrugslån og få svar ofte med det samme. Tjek fx Bank Norwegian, der er en norsk bank med rimelige lånevikår.

Hurtige kontantlån

Ovenfor har vi gennemgået de forskellige aspekter af realkreditinstitutternes kontantlån, og nu kommer vi til et andet kontantlån, nemlig det hurtige. Begge lån bærer betegnelsen ”kontantlån”, men det såkaldt hurtige kontantlån er alligevel helt anderledes.

Først og fremmest er dette lån ikke forbundet med krav om sikkerhed. Du kan derfor ansøge uden at spørge banken om lov, du skal ikke stille nogen sikkerhed og du skal ikke forklare, hvad pengene skal bruges til. Kort sagt er det en mulighed for at få penge på kontoen i en fart.

Der findes mange låneudbydere på nettet, og du kan som regel søge online i løbet af få minutter. Det er muligt at låne helt op til 500.000 kr. på denne måde, men din godkendelse afhænger af din indkomst og din gældsfaktor.

Det kendetegnende ved denne form for kontantlån er, at de er lette at komme til, der er ingen der blander sig i, hvad pengene skal bruges til, låneprocessen er hurtig og som regel har du pengene på din konto inden for få dage.

Som med alle andre lån er der også fordele og ulemper ved dette, og fordi der er rigtig mange udbydere af hurtige kontantlån, kan det betale sig, at bruge ekstra god tid på at sætte sig ind i betingelserne for lånet, så du ikke ender med dyre renter og store månedlige udgifter.

Hvem kan optage et kontantlån?

Som udgangspunkt er der igen strenge lånekrav til et hurtigt kontantlån, og hos de fleste udbydere skal du blot leve op til følgende:

 • Være myndig
 • Være bosiddende i Danmark
 • Ikke være registreret i RKI
 • Have fast arbejde
 • Fremvise en vis husstandsindkomst

Hvis du kan sætte flueben ved alle krav, så kan du i princippet gå i gang med at søge om et kontantlån, og der er gode chancer for at låne hos udbydere på nettet. Uagtet at du mange steder kan ansøge om at låne op mod 500.000 kr., er det dog stadig dine privatøkonomiske forhold, der afgør, hvor meget du reelt kan få lov at låne. Det betyder, at din månedlige indtægt skal sandsynliggøre, at du kan betale beløbet tilbage, ligesom din årsopgørelse skal vise, at du ikke skylder mange penge væk i forvejen.

Hvad skal du fremvise ved optagelse af kontantlån?

Hvis du ønsker at optage et hurtigt kontantlån uden sikkerhed, så skal du typisk kunne dokumentere en fast månedlig indtægt og ingen større gæld. Det gør du ved hjælp af din årsopgørelse samt dine seneste lønsedler.

Ved denne form for lån skal du altså ikke stille din bil eller din bolig i sikkerhed. Det betyder dog ikke, at du kan undlade at betale det lånte beløb tilbage, blot at dine private ejendele ikke bliver taget i betragtning, når din kreditvurdering finder sted.

Skal du låne på nettet eller i banken?

Det er både muligt at ansøge om kontantlån på nettet og i banken. Hvad der bedst kan betale sig, er svært at svare på, og det afhænger af mange faktorer. Blandt andet hvad du skal bruge pengene til, hvor mange du skal låne og hvor høj din indtægt er.

Bankens krav er som regel højere end de online låneudbyderes, og derfor kan det være sværere at få godkendelse. Til gengæld er renten ofte lavere i banken, og det kan derfor være billigere at låne pengene der.

Du skal gøre op med dig selv, om lånet er værd at bruge tid i banken på, og om du skal låne så mange penge samt have så lang en løbetid, at det bedre kan betale sig, at låne pengene i banken.

Undersøg dine muligheder

Inden du optager et lån, bør du undersøge dine forskellige muligheder grundigt. Der er stor forskel på kontantlån og betingelserne bag – særligt rentesatsen og ÅOP skal du være ekstra opmærksom på. Udsvingene er store fra lån til lån, og som tommelfingerregel kan man sige, at jo lettere det er at låne pengene, des højere er renterne sandsynligvis.

På nettet kan du låne fra 1.000 kr. og helt op til 500.000 kr. i et hurtigt kontantlån, men inden du gør det, bør du klarlægge dine behov. På den måde er der størst chance for at finde det billigste og det bedste lån for dig.

Du skal overveje:

 • Hvor mange penge du reelt har brug for at låne?
 • Hvor lang løbetid du har behov for?
 • Om du har tænkt dig at indfri lånet før tid?

Nå disse aspekter er på plads, kan du bruge vores låneberegner til at finde det billigste lån til at dække dit behov.

Hvad kan du bruge lånet til?

At låne penge nu og her er vigtigt for mange mennesker. Der kan være flere grunde til, at behovet for at låne pludselig opstår; måske trænger du til en god, lang ferie eller huset har brug for en makeover? Det kan også være du ønsker dig en ny telefon, en ny cykel eller noget helt tredje. Der er ikke nogen facitliste i forhold til, hvad et hurtigt kontantlån kan bruges til.

Hvordan dit lån skal anvendes, er altså 100 % op til dig. Låneudbyderne stiller ikke spørgsmålstegn ved det, og med et hurtigt kontantlån kan du i løbet af få dage slippe de økonomiske bekymringer.

Den eneste tommelfingerregel i denne sammenhæng er, at du aldrig bør optage et kontantlån, fordi du er bagud med din regninger eller har regninger, du ikke kan betale. I et sådan tilfælde vil endnu et lån forringe din økonomi yderligere, og det anbefales derfor, at du i stedet lægger et endnu strammere budget og dermed sparer flere mere op til regningerne.

Indfrielse af et hurtigt kontantlån

Hvis du optager et kontantlån af denne type, skal du være opmærksom på, at du hos flere låneudbydere binder dig for en vis periode. Du kan altså ikke nødvendigvis indfri lånet når som helst, du måtte ønske det – i hvert fald ikke uden yderligere omkostninger.

Opsummering – fordele og ulemper

Ligesom det er tilfældet med andre lån, så er der fordele og ulemper ved det hurtige kontantlån, og nedenfor får du et kort indblik i disse.

Fordele:

 • Ved et hurtigt kontantlån kan du ansøge på nettet. Du slipper altså for at bruge tid i banken, og for at sidde ansigt til ansigt med en skeptisk bankrådgiver.
 • Du skal ikke stille sikkerhed i form af bolig eller bil.
 • Du får pengene på din konto i løbet af få dage.

Ulemper:

 • Du kan ikke nødvendigvis indfri lånet før tid. I hvert fald ikke uden at det får økonomiske konsekvenser.
 • Du betaler højere renter, end hvis du optager et kontantlån gennem realkreditinstituttet.

Om du vælger dette lån eller et andet, er op til dig, men vi anbefaler altid, at du lægger et budget inden optagelsen, så du er sikker på, at din privatøkonomiske situation kan klare et lån.

Gode råd til dig der ønsker et kontantlån

Uanset om du er på udkig efter et kontantlån, et obligationslån eller et hvilket som helst andet lån, så bør du altid lægge et grundigt og realistisk budget forinden, så du kender dine månedlige udgifter.

Med lånetilbuddene fra de forskellige låneudbydere i hånden, kan du plotte den månedlige udgift ind i dit budget. Ved at gøre dette, kan du se, hvordan de nye udgifter påvirker din økonomi. Måske bliver dit rådighedsbeløb for lille, så du er nødt til at skære ned på andre områder, for at få råd til lånet.

Med et budget undgår du at komme i en situation, hvor du pludselig ikke kan betale dine regninger. Du har fuldt overblik over din økonomiske situation, og du ved hvor mange penge, du har til rådighed hver måned.

Er du i tvivl om, hvordan du lægger et budget, så kan du få hjælp i banken eller finde vejledninger på nettet. Har du brug for et større lån, så bør du også altid kontakte din bankrådgiver, der kan hjælpe dig med rådgivning og vejledning. Bruger du vores låneberegner kan du forberede dig inden mødet, så du bedre kan forstå og gennemskue eventuelle tilbud.

Brug vores låneberegner

Moneezy.com får du nemt og hurtigt et overblik over dine lånemuligheder. Det er til enhver tid op til dig at beslutte, om du har råd til et lån eller ej, og hvis du er nået frem til, at ja, det har du, så anbefaler vi altid, at du undersøger mulighederne grundigt.

Her på siden er det gratis og uforpligtende at ansøge om et lånetilbud, og du binder dig først i det øjeblik, du accepterer tilbuddet. Vi anbefaler, at du henter tilbud ind fra flere forskellige låneudbydere, så du kan sammenligne tallene mere specifikt.

Vores låneberegner giver dig mulighed for at finde de bedste og billigste lån på markedet, og den er let at anvende. Der er flere måde, hvorpå du kan filtrere din søgning, så du kun ser de relevante resultater:

 1. Vælg en specifik lånekategori, fx ”mindre lån”.
 2. Sorter alle de viste tilbud efter kategori ved at klikke på tabeloverskrifterne.
 3. Åben filteret og definer lån, alder m.m.
 4. Læs de forskellige brugeranmeldelser og få en fornemmelse af, hvad andre kunder mener om de respektive låneudbydere.

Når du har researchet og fundet frem til de lån, der passer dig bedst, kan du rette henvendelse til de udvalgte udbydere. Få dem til at lave et lånetilbud, hvor alle tal er udspecificeret, så du kan sammenligne renter, løbetid og månedlige ydelser for de pågældende lån. Og husk, at du ikke har forpligtet dig til noget, før du accepterer et lånetilbud.

Konsekvenser ved misligholdelse af aftale

Inden du optager et lån, er det vigtigt, at du har gennemgået dit budget, så du er sikker på, at du kan overholde betalingsaftalerne. Hvis kravene til tilbagebetaling misligholdes, kan det have store økonomiske konsekvenser for dig. Du skal altså sikre dig, at du har råd til at betale lånet tilbage som aftalt – også hvis du i en periode står uden job.

Hvis du undlader at betale et afdrag, vil du først opleve, at der kommer rykkere og dermed også rykkergebyrer. Det er ærgerlige penge at bruge, og derfor kan det altid svare sig, at betale til tiden. Hvis du stadig undlader at betale efter adskillelige rykkere samt gebyrer, så risikerer du, at långiveren i stedet vælger at inddrive gælden via et inkassobureau. Det vil medfører yderligere omkostninger for dit vedkommende, hvilket er endnu en grund til at betale regningerne inden for de fastsatte rammer.

Skulle det alligevel ske, at du i en måned eller flere ikke har råd til at betale afdragene til tiden, så kontakt straks långiveren og forsøg at aftale en ny betalingsdato eller endda en helt ny betalingsaftale – måske kan I finde en løsning, så du ikke behøver optage yderligere lån eller bliver registreret som dårlig betaler.

Skrevet af:
Emil Kjær

Emil Kjær

Emil bruger sin ekspertise til at gøre en forskel i den finansielle sektor. Han er uddannet på Syddansk Universitet og har været General Manager hos Intelligent Banker siden 2013, hvor han har hjulpet mere end 500.000 brugere fra hele verden med deres finansielle behov.

Populære lån

LånespecialistenLendoFerratumLeasy MinilånSamblaDigiFinansSaveriumBank Norwegian

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er et kontantlån?
Selvom navnet antyder, at du ved et kontantlån modtager lånet kontant, får du ikke fysisk tilsendt en bunke kontanter. I stedet skal kontantlån forstås som et lån, hvor du ansøger om en sum penge og får overført pengene kontant til din bankkonto.
Hvordan ansøger jeg om et kontantlån?
Du ansøger om et kontantlån ved først at sammenligne diverse udbydere, fx på Moneezy, hvorefter du udvælger en eller flere, du ønsker at sende en ansøgning til. Når du modtager udbydernes lånetilbud, vælger du et, du gerne vil godkende. Godkender du ansøgning, bliver pengene overført kontant til din bankkonto umiddelbart derefter.
Hvilke fordele er der ved kontantlån?
Nogle af fordelene ved kontantlån er, at du modtager pengene hurtigt, og at du må bruge dem på lige det, du vil. Du skal ikke stille med sikkerhed for lånet, og derfor er der ikke nogen udbyder, der har krav på at vide, hvad pengene skal gå til.
Hvilke ulemper er der ved kontantlån?
En ulempe ved kontantlån er de høje renter og gebyrer sammenlignet med banklån. Er du ikke opmærksom på, hvor meget du skal betale for lånet, samt hvilket beløb, du skal afdrage hver måned, kan et kontantlån hurtigt sende dig ud i en uønsket gæld.

Relaterede Artikler

Nyhedsoverblik: Hvad skete der, da efterårsbladene faldt?
Oktober måned er lang. Det er her, vi for alvor får smækket efterårsvejret i hovedet – både bogstave...
Tags: Nyheder, Oktober
Læs mere
Kreditforeningslån er en god løsning til køb af bolig og bil
Et kreditforeningslån er ofte en god mulighed for at tage billige lån til at købe for eksempel en bo...
Tags: Guide, Kreditforeningslån
Læs mere
Find et huslån, der passer til din økonomi
Et huslån vil ofte være det største lån, du kommer til at tage i dit liv. Det er derfor en god ide,...
Tags: Guide, Huslån, Forbrugslån
Læs mere
info@moneezy.com
Intelligent Banker ApS - Brandts Passage 29, 2 - 5000 Odense C - CVR 32260055
Copyright © 2023 Moneezy - All Rights Reserved