Вижте всички оферти за онлайн кредити на Moneezy!

Искате да сравнявате оферти за бързи кредити бързо и лесно? Тогава сте на правилното място! На страницата на Moneezy можете да намерите всички оферти за бързи кредити на пазара.

hero image

Размер на кредита

50 - 1300 ‎лв

Период на кредита

5 - 30 дни

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

19 години

Стойност на кредита: 200 ‎лв Срок на договора: 30 дни. ГПР: 3.36%. Общата сума за връщане: 206,73 ‎лв. Макс. ГПР: 49.6%.

Размер на кредита

200 - 4000 ‎лв

Период на кредита

3 - 24 месеца

Категория

Кредит

Мин. възраст

18 години

Стойност на кредита: 200 ‎лв Срок на договора: 3 месеца. ГПР: 49.61%. Общата сума за връщане: 213,82 ‎лв. Макс. ГПР: 50%.

Размер на кредита

50 - 1000 ‎лв

Период на кредита

5 - 45 дни

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Стойност на кредита: 800 ‎лв Срок на договора: 30 дни. ГПР: 49.85%. Общата сума за връщане: 827,04 ‎лв. Макс. ГПР: 49.85%.

Размер на кредита

100 - 5000 ‎лв

Период на кредита

4 - 24 месеца

Категория

Кредит

Мин. възраст

18 години

Стойност на кредита: 1000 ‎лв Срок на договора: 24 месеца. ГПР: 45.92%. Общата сума за връщане: 2412,48 ‎лв. Макс. ГПР: 49.9%.

Размер на кредита

400 - 5000 ‎лв

Период на кредита

2 - 12 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

21 години

Стойност на кредита: 2500 ‎лв Срок на договора: 6 месеца. ГПР: 49.05%. Общата сума за връщане: 2799,75 ‎лв. Макс. ГПР: 49.11%.

Размер на кредита

0 - 3000 ‎лв

Период на кредита

Макс. 2 год.

Категория

Кредитна карта

Мин. възраст

21 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1.000‎лв Срок на договора: 30 дни. Месечен лихвен процент: 3.6%. Общата сума за връщане: 1.036‎лв. Макс. ГПР: 45.9%.

Размер на кредита

2000 - 7000 ‎лв

Период на кредита

12 - 60 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 5000 ‎лв Срок на договора: 36 месеца. ГПР: 49.90%. Общата сума за връщане: 8782.00 ‎лв. Макс. ГПР: 49.90%.

Размер на кредита

50 - 5000 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 300 ‎лв Срок на договора: 30 дни. ГПР: 49.85%. Общата сума за връщане: 310.14 ‎лв. Макс. ГПР: 49.85%.

Размер на кредита

50 - 5000 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Кредит до заплата

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1000 ‎лв Срок на договора: 4 месеца. ГПР: 49.03%. Общата сума за връщане: 1084.70 ‎лв. Макс. ГПР: 49.03%.

Размер на кредита

200 - 4000 ‎лв

Период на кредита

1 - 24 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 500 ‎лв Срок на договора: 3 месеца. ГПР: 49.90%. Общата сума за връщане: 530.31 ‎лв. Макс. ГПР: 49.90%.

Размер на кредита

50 - 3000 ‎лв

Период на кредита

1 - 24 месеца

Категория

Кредит онлайн

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1000 ‎лв Срок на договора: 10 месеца. ГПР: 49.91%. Общата сума за връщане: 1190.00 ‎лв. Макс. ГПР: 49.91%.

Размер на кредита

100 - 8000 ‎лв

Период на кредита

1 - 36 месеца

Категория

Кредит онлайн

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1000 ‎лв Срок на договора: 9 месеца. ГПР: 49.00%. Общата сума за връщане: 1173.96 ‎лв. Макс. ГПР: 49.00%.

Размер на кредита

100 - 90 000 ‎лв

Период на кредита

1 - 60 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1000 ‎лв Срок на договора: 3 месеца. ГПР: 49.49%. Общата сума за връщане: 1067.94 ‎лв. Макс. ГПР: 49.49%.

Размер на кредита

100 - 3000 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

21 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 400 ‎лв Срок на договора: 6 месеца. ГПР: 49.99%. Общата сума за връщане: 642.42 ‎лв. Макс. ГПР: 49.99%.

Размер на кредита

300 - 1500 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Кредит до заплата

Мин. възраст

25 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1000 ‎лв Срок на договора: 5 месеца. ГПР: 49.65%. Общата сума за връщане: 1089.80 ‎лв. Макс. ГПР: 49.65%.

Размер на кредита

50 - 3000 ‎лв

Период на кредита

1 - 24 месеца

Категория

Кредит до заплата

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 700 ‎лв Срок на договора: 4 месеца. ГПР: 48.83%. Общата сума за връщане: 753.28 ‎лв. Макс. ГПР: 48.83%.

Размер на кредита

100 - 3000 ‎лв

Период на кредита

1 - 18 месеца

Категория

Кредит до заплата

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 500 ‎лв Срок на договора: 5 месеца. ГПР: 49.10%. Общата сума за връщане: 559.09 ‎лв. Макс. ГПР: 50.00%.

Размер на кредита

200 - 3000 ‎лв

Период на кредита

3 - 18 месеца

Категория

Кредит онлайн

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 3300 ‎лв Срок на договора: 10 месеца. ГПР: 48.90%. Общата сума за връщане: 3942.50 ‎лв. Макс. ГПР: 48.90%.

Размер на кредита

100 - 3000 ‎лв

Период на кредита

1 - 24 месеца

Категория

Кредит до заплата

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1000 ‎лв Срок на договора: 10 месеца. ГПР: 48.10%. Общата сума за връщане: 1181.50 ‎лв. Макс. ГПР: 48.10%.

Размер на кредита

50 - 1500 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1500 ‎лв Срок на договора: 12 месеца. ГПР: 50.00%. Общата сума за връщане: 2250.00 ‎лв. Макс. ГПР: 50.00%.

Размер на кредита

100 - 3000 ‎лв

Период на кредита

1 - 23 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 600 ‎лв Срок на договора: 6 месеца. ГПР: 48.36%. Общата сума за връщане: 672.12 ‎лв. Макс. ГПР: 48.36%.

Размер на кредита

50 - 1000 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 500 ‎лв Срок на договора: 3 месеца. ГПР: 49.65%. Общата сума за връщане: 534.55 ‎лв. Макс. ГПР: 49.65%.

Размер на кредита

100 - 2000 ‎лв

Период на кредита

3 - 11 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

23 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 900 ‎лв Срок на договора: 11 месеца. ГПР: 49.47%. Общата сума за връщане: 1094.39 ‎лв. Макс. ГПР: 49.47%.

Размер на кредита

200 - 3000 ‎лв

Период на кредита

1 - 10 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 800 ‎лв Срок на договора: 6 месеца. ГПР: 49.10%. Общата сума за връщане: 908.55 ‎лв. Макс. ГПР: 50.00%.

Размер на кредита

100 - 3000 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1500 ‎лв Срок на договора: 12 месеца. ГПР: 49.00%. Общата сума за връщане: 1849.20 ‎лв. Макс. ГПР: 49.00%.

Размер на кредита

100 - 5000 ‎лв

Период на кредита

1 - 24 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 2000 ‎лв Срок на договора: 6 месеца. ГПР: 50.00%. Общата сума за връщане: 2493.10 ‎лв. Макс. ГПР: 50.00%.

Размер на кредита

Без месечен лимит

Период на кредита

Дебитна карта

Категория

Дебитна карта

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Дебитна карта и мобилно банкиране.

Размер на кредита

500 - 70 000 ‎лв

Период на кредита

6 - 72 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 20 000 ‎лв Срок на договора: 48 месеца. ГПР: 6.95%. Общата сума за връщане: 22966.08 ‎лв. Макс. ГПР: 8.20%.

Размер на кредита

500 - 35 000 ‎лв

Период на кредита

18 - 120 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 20 000 ‎лв Срок на договора: 120 месеца. ГПР: 7.50%. Общата сума за връщане: 29128.63 ‎лв. Макс. ГПР: 8.35%.

Размер на кредита

500 - 50 000 ‎лв

Период на кредита

12 - 120 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 15 000 ‎лв Срок на договора: 84 месеца. ГПР: 5.20%. Общата сума за връщане: 18807.13 ‎лв. Макс. ГПР: 6.89%.

Размер на кредита

150 - 75 000 ‎лв

Период на кредита

3 - 120 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 10 000 ‎лв Срок на договора: 48 месеца. ГПР: 8.85%. Общата сума за връщане: 13490.00 ‎лв. Макс. ГПР: 8.85%.

Размер на кредита

500 - 50 000 ‎лв

Период на кредита

6 - 120 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 20 000 ‎лв Срок на договора: 84 месеца. ГПР: 7.68%. Общата сума за връщане: 26467.33 ‎лв. Макс. ГПР: 7.68%.

Размер на кредита

100 - 55 000 ‎лв

Период на кредита

6 - 120 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 10 000 ‎лв Срок на договора: 60 месеца. ГПР: 6.80%. Общата сума за връщане: 12144.18 ‎лв. Макс. ГПР: 8.48%.

Бързи кредити за нула време

Our articles image
Знаете ли, че ..

 

През 2014 г. Парламентът на Република България одобри таван на лихвите на бързите кредити в размер на 50% за година. Това доведе до спад на необслужваните кредити с 41% към 2019. Източник: БНБ.