Вижте всички оферти за онлайн кредити на Moneezy!

Искате да сравнявате оферти за бързи кредити бързо и лесно? Тогава сте на правилното място! На страницата на Moneezy можете да намерите всички оферти за бързи кредити на пазара.

video preview image

Размер на кредита

200 - 4.000 ‎лв

Период на кредита

3 - 24 месеца

Категория

Кредит

Мин. възраст

18 години

Стойност на кредита: 200‎лв Срок на договора: 3 месеца. ГПР: 49.61%. Общата сума за връщане: 213,82‎лв. Макс. ГПР: 50%.

Размер на кредита

50 - 1.000 ‎лв

Период на кредита

5 - 45 дни

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Стойност на кредита: 800‎лв Срок на договора: 30 дни. ГПР: 49.85%. Общата сума за връщане: 827,04‎лв. Макс. ГПР: 49.85%.

Размер на кредита

50 - 1.300 ‎лв

Период на кредита

5 - 30 дни

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

19 години

Стойност на кредита: 200‎лв Срок на договора: 30 дни. ГПР: 3.36%. Общата сума за връщане: 206,73‎лв. Макс. ГПР: 49.6%.

Размер на кредита

400 - 5.000 ‎лв

Период на кредита

2 - 12 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

21 години

Стойност на кредита: 2.500‎лв Срок на договора: 6 месеца. ГПР: 49.05%. Общата сума за връщане: 2.799,75‎лв. Макс. ГПР: 49.11%.

Размер на кредита

100 - 5.000 ‎лв

Период на кредита

4 - 24 месеца

Категория

Кредит

Мин. възраст

18 години

Стойност на кредита: 1.000‎лв Срок на договора: 24 месеца. ГПР: 45.92%. Общата сума за връщане: 2.412,48‎лв. Макс. ГПР: 49.9%.

Размер на кредита

300 - 1.500 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Кредит до заплата

Мин. възраст

25 години

Стойност на кредита: 1.000‎лв Срок на договора: 5 месеца. ГПР: 49.65%. Общата сума за връщане: 1.089,80‎лв. Макс. ГПР: 49.65%.

Размер на кредита

Без месечен лимит

Период на кредита

Дебитна карта

Категория

Дебитна карта

Мин. възраст

18 години

Дебитна карта и мобилно банкиране.

Размер на кредита

0 - 3.000 ‎лв

Период на кредита

Макс. 2 год.

Категория

Кредитна карта

Мин. възраст

21 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1.000‎лв Срок на договора: 30 дни. Месечен лихвен процент: 3.6%. Общата сума за връщане: 1.036‎лв. Макс. ГПР: 45.9%.

Размер на кредита

2.000 - 7.000 ‎лв

Период на кредита

12 - 60 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 5.000‎лв Срок на договора: 36 месеца. ГПР: 49.90%. Общата сума за връщане: 8.782‎лв. Макс. ГПР: 49.90%.

Размер на кредита

50 - 5.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 300‎лв Срок на договора: 30 дни. ГПР: 49.85%. Общата сума за връщане: 310,14‎лв. Макс. ГПР: 49.85%.

Размер на кредита

50 - 5.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Кредит до заплата

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1.000‎лв Срок на договора: 4 месеца. ГПР: 49.03%. Общата сума за връщане: 1.084,70‎лв. Макс. ГПР: 49.03%.

Размер на кредита

200 - 4.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 24 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 500‎лв Срок на договора: 3 месеца. ГПР: 49.90%. Общата сума за връщане: 530,31‎лв. Макс. ГПР: 49.90%.

Размер на кредита

50 - 3.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 24 месеца

Категория

Кредит онлайн

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1.000‎лв Срок на договора: 10 месеца. ГПР: 49.91%. Общата сума за връщане: 1.190‎лв. Макс. ГПР: 49.91%.

Размер на кредита

100 - 8.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 36 месеца

Категория

Кредит онлайн

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1.000‎лв Срок на договора: 9 месеца. ГПР: 49.00%. Общата сума за връщане: 1.173,96‎лв. Макс. ГПР: 49.00%.

Размер на кредита

100 - 90.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 60 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1.000‎лв Срок на договора: 3 месеца. ГПР: 49.49%. Общата сума за връщане: 1.067,94‎лв. Макс. ГПР: 49.49%.

Размер на кредита

100 - 3.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

21 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 400‎лв Срок на договора: 6 месеца. ГПР: 49.99%. Общата сума за връщане: 642,42‎лв. Макс. ГПР: 49.99%.

Размер на кредита

50 - 3.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 24 месеца

Категория

Кредит до заплата

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 700‎лв Срок на договора: 4 месеца. ГПР: 48.83%. Общата сума за връщане: 753,28‎лв. Макс. ГПР: 48.83%.

Размер на кредита

100 - 3.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 18 месеца

Категория

Кредит до заплата

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 500‎лв Срок на договора: 5 месеца. ГПР: 49.10%. Общата сума за връщане: 559,09‎лв. Макс. ГПР: 50.00%.

Размер на кредита

200 - 3.000 ‎лв

Период на кредита

3 - 18 месеца

Категория

Кредит онлайн

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 3.300‎лв Срок на договора: 10 месеца. ГПР: 48.90%. Общата сума за връщане: 3.942,50‎лв. Макс. ГПР: 48.90%.

Размер на кредита

100 - 3.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 24 месеца

Категория

Кредит до заплата

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1.000‎лв Срок на договора: 10 месеца. ГПР: 48.10%. Общата сума за връщане: 1.181,50‎лв. Макс. ГПР: 48.10%.

Размер на кредита

50 - 1.500 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1.500‎лв Срок на договора: 12 месеца. ГПР: 50.00%. Общата сума за връщане: 2.250‎лв. Макс. ГПР: 50.00%.

Размер на кредита

100 - 3.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 23 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 600‎лв Срок на договора: 6 месеца. ГПР: 48.36%. Общата сума за връщане: 672,12‎лв. Макс. ГПР: 48.36%.

Размер на кредита

50 - 1.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 500‎лв Срок на договора: 3 месеца. ГПР: 49.65%. Общата сума за връщане: 534,55‎лв. Макс. ГПР: 49.65%.

Размер на кредита

100 - 2.000 ‎лв

Период на кредита

3 - 11 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

23 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 900‎лв Срок на договора: 11 месеца. ГПР: 49.47%. Общата сума за връщане: 1.094,39‎лв. Макс. ГПР: 49.47%.

Размер на кредита

200 - 3.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 10 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 800‎лв Срок на договора: 6 месеца. ГПР: 49.10%. Общата сума за връщане: 908,55‎лв. Макс. ГПР: 50.00%.

Размер на кредита

100 - 3.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 12 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 1.500‎лв Срок на договора: 12 месеца. ГПР: 49.00%. Общата сума за връщане: 1.849,20‎лв. Макс. ГПР: 49.00%.

Размер на кредита

100 - 5.000 ‎лв

Период на кредита

1 - 24 месеца

Категория

Бърз кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 2.000‎лв Срок на договора: 6 месеца. ГПР: 50.00%. Общата сума за връщане: 2.493,10‎лв. Макс. ГПР: 50.00%.

Размер на кредита

500 - 70.000 ‎лв

Период на кредита

6 - 72 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 20.000‎лв Срок на договора: 48 месеца. ГПР: 6.95%. Общата сума за връщане: 22.966,08‎лв. Макс. ГПР: 8.20%.

Размер на кредита

500 - 35.000 ‎лв

Период на кредита

18 - 120 месеца

Категория

Потребителски кредит

Мин. възраст

18 години

Изтекла Кампания
Стойност на кредита: 20.000‎лв Срок на договора: 120 месеца. ГПР: 7.50%. Общата сума за връщане: 29.128,63‎лв. Макс. ГПР: 8.35%.

Бързи кредити за нула време

Our articles image
Знаете ли, че ..

 

През 2014 г. Парламентът на Република България одобри таван на лихвите на бързите кредити в размер на 50% за година. Това доведе до спад на необслужваните кредити с 41% към 2019. Източник: БНБ.