Имате въпроси?

Просто ги задайте - ние имаме отговора.
Най-често задаваните въпроси са разискани тук

hero image

Често задавани въпроси

Q1:

С кого сключвам договор за кредит?

Q2:

Какви суми мога да заема?

Q3:

Каква ще бъде лихвата по моя кредит?

Q4:

Защо моята заявка за кредит е отхвърлена?

Q5:

Колко бързо мога да получа парите по кредита?

Q1:

С кого сключвам договор за кредит?

Moneezy Ви дава възможност да сравнявате финансови продукти предлагани от банки и небанковите кредитни институции, но Moneezy не предлага кредити или финансови съвети. Това означава, че Вие не можете да сключите договор за кредит с Moneezy, а само с банките и небанковите кредитни институции, изброени на страницата на Moneezy.com.

Q2:

Какви суми мога да заема?

Колко можете да заемете зависи от индивидуалното предложение за кредит, което получите. За да намерите най - изгодния за Вас кредит, сравнете условията на различни кредитни институции като сортирате на списъка с оферти за кредити на Moneezy.com.

Q3:

Каква ще бъде лихвата по моя кредит?

Лихвата на кредитите онлайн обикновено е малко по-висока от тази на традиционните банкови кредити. Лихвата зависи от индивидуалното предложение за кредит, което ще получите. Може да намерите най - изгодния за Вас кредит като сортирате резултатите от списъка на заемодатели на Moneezy.com.";

Q4:

Защо моята заявка за кредит е отхвърлена?

Всеки заемодател решава условията за индивидуалните заявки за кредит. Moneezy не оказва влияние върху това, дали заявката Ви за кредит е одобрена или не. Ако имате въпроси относно заявката Ви за кредит, моля свържете с конкретния заемодател.

Q5:

Колко бързо мога да получа парите по кредита?

Ако сключите договор за кредит с някой от заемодателите, можете да получите парите на същия ден или на следващия работен ден в зависимост от работното време на кредитната институция.

Имате ли други въпроси?

Свържете се с нас

Бързи кредити за нула време

Our articles image
Знаете ли, че ..

 

През 2014 г. Парламентът на Република България одобри таван на лихвите на бързите кредити в размер на 50% за година. Това доведе до спад на необслужваните кредити с 41% към 2019. Източник: БНБ.